Çalışma ortamları dönüşse de çalışanlardaki ‘güven’ beklentisi değişmiyor

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen “Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri” başlıklı araştırma ile  bazı şirketler, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu...

Çalışma ortamları dönüşse de çalışanlardaki ‘güven’ beklentisi değişmiyor

Gelişen teknolojilerin katkısıyla dönüşen “işyeri” kavramı ve çalışan beklentileri, araştırmalarla da sıkça mercek altına alınıyor. Esnek ve rahat çalışma koşulları yönünde beklentiler artsa da, iş yerinde güven ve yönetimde hakkaniyet çalışanlar tarafında hala memnuniyeti artıran temel etkenler olmayı sürdürüyor. Great Place to Work'ün Fortune dergisiyle ortak gerçekleştirdiği ve 8 binden fazla şirketin analiz edildiği son araştırma da bunu doğruluyor.

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen “Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri” başlıklı araştırma ile  bazı şirketler, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında analiz edildi. Analiz sonuçları; çalışanların güven kültürünü içselleştirebilen şirketlerde daha mutlu bir şekilde çalıştıklarını gösterdi.

Küresel olarak gerçekleştirilen araştırmada, tüm dünyadaki çalışanların aynı paydada birleştiği değer “güven” oldu. Çalışanlar, “harika bir iş yeri”ni genel olarak liderlerin güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet gösterdiği bir yer olarak tanımladı. Great Place to Work tarafından seçilen 8 bin başarılı şirkette çalışanların yüzde 86'sı bu iş yerinde uzun süre kalmak istediklerini ve aynı oranda da iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarına güvendiklerini söylediler.

Asya'da en büyük sorun çalışma saatleri

Araştırmada, Latin Amerika'daki politik ve ekonomik karışıklığın çalışanlar ve kurumların işini zorlaştırdığına dikkat çekildi. Asya'da ise haftada 70 saatlik çalışma süresinin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğuna ilişkin sonuçlar elde edildi. Asya’daki çalışma koşullarına yönelik memnuniyetsizliğe ilişkin son bir örnekte, Japon bir çalışan babalık izni aldığı için yöneticileri tarafından sürekli mobbing’e maruz bırakıldığı için şirketine dava açtı ve ülkede uzun süre gündemde kaldı. Avrupa'da haklar ve sorumluluklarla ilgili endişelerin yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da ise sık sık yapılan kurumsal faaliyetlerin çalışanları negatif yönde etkilediği ortaya çıktı.

Great Place to Work'ün 2019’un ilk yarısında gerçekleştirdiği ve 3,4 milyon çalışanın katıldığı ‘İş Yeri Kültürü Araştırması’nda, Amerika ve Kanada'da takım ruhunun hayati önem taşıdığı belirlendi. Latin Amerika'da psikolojik güvenliğin kilit önemde olduğu, Avrupa ve Asya'da ise çalışanların adalet ve iş yaşam dengesi konularında hassasiyet gösterdiği yorumu raporda yer aldı.