İnovasyon liderlerinin sahip olduğu 5 ortak özellik

Bugünün yoğun rekabetçi ortamında yeniliğin tanımını yapmayı hedefleyen araştırmaya göre “inovasyonda lider” görünen şirketlerin sahip olduğu...

İnovasyon liderlerinin sahip olduğu 5 ortak özellik

Günümüzde “inovatif” olmayanın yaşamasının zor olduğu, çok rekabetçi bir dünyada yaşadığımızı kolaylıkla iddia edebiliriz. Şirketleri de böyle bir dünyada lider konuma yükselten, elbette “inovasyon odaklı” düşünmeyi ve yönetmeyi bilen yöneticilerden başkası değil. Pozitif değişim ve inovasyon için gereken özellikleri gözden geçiren yeni bir araştırma; kurumların inovatif, dolayısıyla rekabetçi olmalarını sağlayan beş özelliği tanımlamaya çalışıyor. Özellikle C-düzey yöneticilerin bunları not etmesi faydalı olacaktır.

Mastercard ve Harvard Business Review Analytic Services’in birlikte gerçekleştirdiği Business ‘Innovators Index - Become 2020’ araştırması, üst düzey yöneticiler nezdinde “inovasyon nedir?” sorusuna cevap aramış. Bugünün yoğun rekabetçi ortamında yeniliğin tanımını yapmayı hedefleyen araştırmaya göre “inovasyonda lider” görünen şirketlerin sahip olduğu beş ortak ana özellik şöyle: Hız, veri odaklı karar verme, üst yönetimin inovasyona bağlılığı, girişimcilik kültürü ve müşteri odaklılık... Become 2020 araştırmasına göre, veriye dayalı karar veren ve risk alan kuruluşlar rakiplerine göre açık ara öne geçiyorlar. Araştırma raporunun “Lider” olarak tanımladığı şirketleri “Takipçi” ve “Arkadan Gelenler” adı verilen gruplar izliyor.

En geniş inovasyon yeteneğine sahip olan Liderler tüm organizasyonların yüzde 17'sini oluştururken, Takipçiler yüzde 42'lik dilime sahip. Şirketlerin yüzde 41’i ise Arkadan Gelenler grubunda...

•    Business Innovators Index - Become 2020 kapsamında görüşme yapılan CEO'ların çoğu inovasyonda hıza öncelik veriyor, yeniliğin devamı “test et ve öğren” yaklaşımını benimsiyor, yıllık değil aylık, hatta haftalık düşünüyorlar.

•    CEO'lar, inovasyonla ilgili kararlarını veriye dayandırıyor, sonuçları ölçmek için veriyi kullanıyor, gelişmiş analizler yapıyorlar. İnovatif liderler, tek başına ticari sezginin yeterli olmadığını biliyor, birden fazla veri kaynağından yararlanıyorlar. 

•    İnovasyon liderlerinin yüzde 90’ı, doğal olarak, inovasyona inanıyor, öncelik veriyor; çalışanları arasında yenilikçi fikir ve davranışları somut ödüllerle teşvik ediyorlar.

•    Girişimcilik kültürünü ciddiye alıyorlar. Risk alarak farklı açılardan bakmayı denemenin yaratıcı fikir ve görüşleri ortaya koyduğunu düşünüyor, çalışanlarını bir girişimci gibi hareket etmeleri için teşvik ediyorlar.

•    Müşterinin ne istediğini, şirketlerden ne beklediğini, ürünleri veya hizmetleri nasıl, ne zaman ve nerede kullandıklarını bilmeden onları tatmin edecek yenilikler yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorlar. Müşteri odaklı olunmadığında, sektörde geride kalma riskiyle karşı karşıya kalınacağını biliyorlar.