Şirketinin dijital dönüşümle ayakta kalabileceğine inanan Türk CEO sayısı iki kat arttı

“Çevik Olmak ya da Geride Kalmak” başlığıyla yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, onlarca yıldır süregelen geleneksel iş modelleri büyük bir hızla değişimden geçiyor.

Şirketinin dijital dönüşümle ayakta kalabileceğine inanan Türk CEO sayısı iki kat arttı

Türkiye’deki üst düzey yöneticiler kısa vadede bile dijital dönüşümle ayakta kalabileceklerini benimsemiş görünüyor. Türk CEO’lar arasında yapılan araştırmaya göre söz konusu yöneticilerin önemli bir bölümü kendisini “dijital odaklı” olarak tanımlıyor. Çoğu bildirimin henüz “niyet” düzeyinde kaldığını düşünmek mümkün, ancak bu açıdan bile geçen yıla göre büyük bir artış kaydedilmiş olması önemli.

Rakamlarla konuşmak gerekirse, KPMG Türkiye’nin 2019 CEO Araştırması’na katılan Türk CEO’ların yüzde 92’si, iş modellerini değiştirerek sektördeki dönüşüme öncülük ettiğini paylaşmış. Geçen yıl ise bu oran yüzde 44 olarak hesaplanmıştı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 11 ülkeden yaklaşık bin 300 CEO ile yapılan araştırma, sadece ülkemizdekilerin değil dünyadaki CEO’ların da “dijital olarak dönüşerek” ayakta kalacaklarını kabullendiğini gösteriyor.

“Çevik Olmak ya da Geride Kalmak” başlığıyla yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, onlarca yıldır süregelen geleneksel iş modelleri büyük bir hızla değişimden geçiyor. Bu da, teknoloji dönüşümünü erteleyen şirketleri her zamankinden daha fazla tehdit ediyor. CEO’lar, yönettikleri şirketin ayakta kalması için ‘çeviklik’ yeteneğine sahip olması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl Türk CEO’ların yüzde 44’ü teknoloji onları yıkmadan kendi sektörlerindeki kökten değişime öncülük ettiğini söylüyordu. Bu yıl dönüşerek örnek olduğunu söyleyen CEO’ların oranı yüzde 92 oldu.

Oyunun yeni kuralı: Çeviklik

KPMG Türkiye’nin değerlendirmesine göre şirketlerinin büyümesi ve gelişmesine yönelik CEO’lardan beklenen katkı şekil değiştiriyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına, hızla gelişen teknolojik yeniliklere ve rakiplerin değişim hızına aynı hızla karşılık vermek zorunda olan şirketlerin üst yönetiminden de dijital dönüşüme öncülük etmesi bekleniyor.

KPMG 2019 CEO Araştırması’na göre Türkiye’deki CEO’ların yüzde 56’sı iş dünyasında oyunun yeni kuralının çeviklik olduğunu söylüyor. Küresel tarafta ise bu oran yüzde 67’ye yükseliyor. Özellikle geleneksel biçimde yönetilen büyük şirketlerin esneklik kriterini yerine getirebilmesi, hayatta kalmalarının en önemli şartı. CEO’lar değişimin gerisinde kalmanın yok olmakla sonuçlanacağından da eminler.

Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir başka veriye göre CEO’ların ajandasındaki risk sıralamasındaki ilk beş değişmiyor. Küresel sıralamada iklim değişikliği geçen yıl risk gündeminin dördüncü sırasındayken bu yıl ilk sıraya yükselmiş. İkinci sırada yıkıcı (disruptive) teknolojiler, üçüncü sırada korumacılık olarak bilinen ekonomik milliyetçilik geliyor. Türkiye’deyse geçen yıl beşinci sırada olan operasyonel riskler bu yıl liste başında. İkinciliği üç risk paylaşıyor; yıkıcı teknolojiler, siber güvenlik riski ve geçen yıl terminolojiye giren ülkesellik. Çevre ve iklim değişikliği ise Türk CEO’ların listesinde son sırada.