Türkiye kurumlar arası veri trafiğinde EMEA bölgesini geçti

İşletmelerce üretilen ve paylaşılan veri miktarındaki artış yüzde 60 gibi büyük bir oranda gerçekleşti; bu rakam EMEA bölgesinin yüzde 50’lik ortalamasını geride bırakıyor.

Türkiye kurumlar arası veri trafiğinde EMEA bölgesini geçti

Bulut ve nesnelerin interneti bazlı teknolojiler yaygınlaştıkça, üretilen ve paylaşılan veri miktarı da katlanarak artıyor. ABD ve Çin’in veri miktarı bazında ilk sıralarda yer almasına rağmen artış yüzdelerine bakıldığında Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkeler kayda değer ilerleme sağlıyorlar. Son rakamlar ülkemizde işletmelerce üretilen ve paylaşılan veri miktarındaki artışın yüzde 60 gibi büyük bir oranda gerçekleştiğini ve ülkemizi de kapsayan EMEA bölgesinin yüzde 50’lik ortalamasını geride bıraktığımızı gösteriyor.

Equinix tarafından yayımlanan Global Interconnection Index (GXI) başlıklı pazar araştırmasına göre; şirketler arası veri trafiği 2019 sonu itibarıyla yüzde 51 oranında büyüyerek 53 zettabyte büyüklüğe ulaşacak. Dünyadan 2 bin 450 üst düzey BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre; BT karar vericilerinin yarıdan fazlası, bulut ve ekosistemleri arasındaki doğrudan ve özel veri trafiğinin katlanarak arttığını raporlarken veri değişim hızının artırılması ve dijital dönüşümün kolaylaştırılması için ara bağlantıların önemli olduğunun altını çizmiş.

Katılımcıların yüzde 48’i bulut sistemleri ve ekosistemler arası bağlantının dijital dönüşümü kolaylaştıracak ana etken olduğunu düşünürken, oran EMEA bölgesinde yüzde 40’a geriliyor, Türkiye’deyse yüzde 75’e çıkıyor.

Ara bağlantı rekabet avantajı sağlıyor

İnsanlar, yazılımlar ve makineler daha hızlı veri oluşturup tükettikçe verilerin taşındığı bağlantı bant genişlikleri de buna paralel artıyor. Araştırmaya göre yıllık birleşik büyüme hızında Avrupa yüzde 51 ile Kuzey Amerika’yı yüzde 46 ile geçiyor. Latin Amerika yüzde 63 büyümeyle ilk sırada yer alırken Asya Pasifik yüzde 56 ile onu izliyor.

Telekom operatörlerinden bağımsız olarak kurumlar, iş ortakları ve sağlayıcılar arasındaki bağlantılar üzerinden gerçekleşen özel ve doğrudan veri akış kapasitesi, hacmi gittikçe artan veri değişiminin hızlı ve kesintisiz sağlanabilmesi için vazgeçilmez hale geliyor. Söz konusu ara bağlantı bant genişliğinin dünya genelinde, önümüzdeki iki yıl boyunca yılda ortalama yüzde 64 artması bekleniyor. GXI araştırmasına göre global BT karar vericilerinin yüzde 46’sı, EMEA’dakilerin ise yüzde 39’u ara bağlantının, pazarda rekabetçi avantaj yakalamak için önemli olduğunu düşünüyor. 

Türkiye’deki BT karar vericilerinin yaklaşık yüzde 69’u ara bağlantıyı işlerinin devamlılığı için öncelikli ve vazgeçilmez olarak görüyor. Türkiye’den ankete katılan BT liderlerinin yüzde 60’ı özel bulut, yüzde 43’ü ise herkese açık bulut uygulaması kullanıyor. Herkese açık bulut kullananların yaklaşık yarısı da çoklu bulutu tercih ediyor.