Türkiye’de ‘Büyük Veri’ye yatırımlar artarken uygulamada zorluk yaşanıyor

Ülkemizde her geçen gün daha fazla şirket Büyük Veri’nin önemini kavrıyor, ancak bununla birlikte pratikte adaptasyon ve uygulama zorluğu yaşanıyor.

Türkiye’de ‘Büyük Veri’ye yatırımlar artarken uygulamada zorluk yaşanıyor

Son yılların popüler terimlerinden “Büyük Veri” gerçekten de iş dünyasının temel performans belirleyicilerinden biri oldu diyebiliriz. Üretim kapasiteleri, çeşitleri, tesisleri büyürken buna paralel olarak ağa bağlı cihaz sayısı ve bunların yaptığı işlemler de haliyle artıyor. İşlemler sırasında üretilen bu veri öbeklerinin analizi ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarma süreçlerinin vazgeçilmezliği, dünyayla birlikte Türkiye’de de yaşanan bir süreç artık. Son araştırmalar ise ülkemizde her geçen gün daha fazla şirketin Büyük Veri’nin önemini kavradığını ortaya koyuyor. Ancak bununla birlikte pratikte adaptasyon ve uygulama zorluğu yaşanıyor.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) açıkladığı tahminlere göre; 
şirket içi ve bulut uygulamalarında üretilen verilerin harmanlanması, yükselen bir eğilim ya da zorluk olmaya devam ediyor. Türkiye'de Büyük Veri ve Analitik yatırımlarına ayrılan miktar 2018 yılında 247 milyon dolar olmuş. Pazarın 2023’e kadar her yıl ortalama yüzde 16 büyüyerek 520 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'deki kurumların tamamına yakını (%98) önümüzdeki iki yıl içinde Büyük Veri işleme ve yönetme çözümlerine ayırdıkları bütçeyi artırmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 15’i ise bütçenin önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 100'ün üzerinde artacağını tahmin ediyor.

Büyük Veri hangi amaçla kullanılıyor?

Veri analiz teknolojileri geliştiren Hitachi Vantara’nın desteğiyle IDC tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'deki kurumların yüzde 55'i şirket içi Büyük Veri işleme konusunda irili ufaklı çalışmalar yürütüyor. 

Katılımcıların yüzde 70’i Büyük Veri’yi öncelikle “Müşteri hizmetlerini ve deneyimini geliştirme” ile “İş süreçlerini ve operasyonlarını geliştirmek ve optimize etme” amacıyla kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor. Türkiye'deki her 10 kurumdan 8'i makine öğrenimini (machine learning) şirketleri için anlamlı ve değerli görürken, katılımcıların yarısı geçmiş verileri analiz etmekte zorlandığını belirtiyor.

Türkiye'deki kurumlar, Büyük Veri analiz çözümlerini değerlendirirken uygulama kolaylığı ve kullanım kolaylığının en çok önem verilen kriterler olduğu belirtiliyor. IDC raporuna göre birçok kurum Büyük Veri ve Analitik çözümleri daha uzun vadede yeni iş ve gelir akışları yaratmak için kullanmak istediği için entegre veri yönetimi ve analizi sağlayacak çözümlere artık daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da Büyük Veri’ye yatırımları teşvik ediyor.