Türkiye’de dijital reklam yatırımlarına bakış

Dijital reklamlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her ölçekteki şirket için temel tanıtım ve farkındalık araçlarından biri halinde geldi.

Türkiye’de dijital reklam yatırımlarına bakış

Dijital reklamlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her ölçekteki şirket için temel tanıtım ve farkındalık araçlarından biri halinde geldi. İster bulut üzerinde e-mail marketing yoluyla olsun, ister kurumsal web sitelerinde veya sosyal ağlarda reklam, dijitalde tanıtıma yapılan yatırımlardan alınan geri dönüşler özellikle KOBİ’ler için vazgeçilmez bir noktaya gelmiş durumda.

Henüz dijital yaşama ilişkin mevzuatın yeni yeni oturmaya başladığı ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, dijital reklam yatırımlarında kaydedilen artış oldukça umut verici. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 14.2 artan dijital reklamların ulaştığı toplam değerlemede 2.47 milyar doları buldu. Biraz hız kaybetme ihtimali olsa da bu yıl yükselişini sürdürmesi beklenen dijital reklam harcamalarında mobilin payı gittikçe artıyor.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Ofisi’nce derlenen rakamlara göre en hızlı artışlar video reklam (yüzde 31), in-game advertsing (yüzde 31), native içerik (yüzde 29) ve mobilde (yüzde 27) kaydedilmiş. Kategorik olarak dijitaldeki en büyük kalemlerden programatik reklamlarda 2017’ye kıyasla yüzde 16, video ve native reklamı da içine alan display reklamlarda da yüzde 15 artış görülüyor.

E-mail pazarlaması çerçevesinde yapılan reklam yatırımları önceki yıla kıyasla yüzde 3 gibi küçük bir gerileme göstermiş. Ancak kişisel bilgilerin korunmasına yönelik yeni yasaların işlerlik kazanmasından sonra bile 5 milyon TL’ye yakın bir ekonomi yaratılmış olması olumlu görülebilir.

Aşağıda dijital reklam yatırımlarımızda ülkece geldiğimiz noktayı özetleyen bazı rakamları görebilirsiniz.
 

 

2018

2017

   

Dijital Reklam Yatırım Toplamı (adet)

2.470,56

2.162,55

 

%14,2

 

 

 

 

 

Display Reklam Yatırımları

1412,75

1.227,75

 

%15

Gösterim ya da tıklama bazlı

958,85

879,66

 

%9

Video reklam yatırımları

352,65

269,50

 

%31

Native

101,26

78,59

 

%29

 

 

 

 

 

Arama Motoru Reklam Yatırımları

923,25

814,49

 

%13

 

 

 

 

 

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

112,97

102,51

 

%10

 

Diğerleri

21,58

17,80

 

%21

E-posta

4,98

5,13

 

%-3

In-game advertising

16,61

12,67

 

%31

 

Sosyal Medya Reklam Yatırımları

410,99

340,29

 

%21

Mobil

1391,54

1.093

 

%27

Programatik

1638,25

1.411

 

%16