Çalışma alanlarının üçte biri “esnek iş yeri” formatına kavuşacak

Yakın gelecekte ister paylaşımlı ofis, ister ev-ofis olsun şirketlerin esnek çalışma modellerine artan oranda meyli sürecek.

Çalışma alanlarının üçte biri “esnek iş yeri” formatına kavuşacak

Bulut teknolojileri başta olmak üzere yeni nesil operasyonel sistem ve gereçler, personeli mekandan bağımsız çalışabilir kıldı ki bunu sık sık dile getiriyoruz. Startup ve franchise modellerinin hızla yayılması da bu süreci hızlandırdı. Zaman zaman yapılan araştırmalar, bu yeni edinilen bağımsızlığın gelişmiş ülkeler ya da vizyoner şirketlerde hızla benimsendiğini gösteriyor. Yakın gelecekte ister paylaşımlı ofis, ister ev-ofis olsun şirketlerin esnek çalışma modellerine artan oranda meylinin süreceğine işaret ediyor. Özetle işin doğası değiştikçe, iş yeri modelleri de değişime ayak uyduruyor. 

Kurumsal yapıların neredeyse üçte biri 2030 yılında esnek çalışma yerlerine dönüşecek. Üstelik bu sadece faaliyet maliyetleri üzerinde tasarruf etkisi yaratmakla kalmayacak, yeni nesiller içinde en yetenekli ve yaratıcı profesyonelleri şirket bünyesine çekip orada tutmak için de etkili olacak. 80 ülkede 15 binden fazla iş insanının görüşleri içeren IWG Global işyeri araştırmasına göre donanımlı ve genç bir profesyonel iki işverenden teklif aldığında, yüzde 80 gibi yüksek bir oranda “esnek çalışma imkanı sunmayanı” reddediyor!

Bu kişiler ofis ortamının daha az geleneksel olmasının yanında dijital ve ürün inovasyonu anlamındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını da bekliyor. Dünya genelindeki işletmelerin yüzde 62’sinde patronlar artık “bir çalışma gününün nasıl olması gerektiğini” dikte etmiyorlar. 

Sosyal ve kurumsal sorumluluk da önemli

Cone Communications tarafından gerçekleştirilen başka bir küresel araştırmaya göreyse “Y kuşağı” olarak bilinen genç profesyonel kuşağın üyeleri yüzde 75 oranında “sorumlu” görünen bir şirkette çalışmak için ücretlerinde kesinti olmasını kabul ediyor. Bu tercih elbette çalışma alanına ulaşımla da doğrudan ilgili. IWG raporuna göre trafikte ya da kalabalık bir toplu ulaşımda gittikçe tırmanan işe gitme stresinin ortadan kalması hem işletmelere ve çevreye hem de çalışana yarıyor; ve Y nesli de bunun gayet farkında. İşletmelerin yüzde 75’i işe gidiş yolculuklarının süresini azaltmak için esnek çalışma koşullarını hayata geçiriyor.

IWG raporuna göre, “esnek çalışma” küresel işletmelerin yüzde 79’u tarafından başarının anahtarlarından biri olarak görülüyor. Sermaye ve işletme giderlerini azaltmak, gereksiz varlıklardan kurtulmak, riskleri yönetmek ve portföyleri konsolide etmek için lokasyondan bağımsız esnek çalışma modelleri artık vazgeçilmez hale geliyor.