Dijital dönüşümün anahtarı “akıllı” teknolojiler

Küresel şirketlerin yüzde 93’ünden fazlası inovatif “akıllı” teknolojilerin kurumsal ve ulusal dijital dönüşümde anahtar rol oynadığı kanısında.

Dijital dönüşümün anahtarı “akıllı” teknolojiler

Akıllı teknolojiler, kurumsal dijital dönüşümü desteklemek ve hızlandırmak için kritik öneme sahip. Sektörü ne olursa olsun, gelecekte varlığını ve rekabet gücünü sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar, mutlaka orta ve uzun vadedeki faaliyet, plan ve yol haritalarına akıllı teknoloji yatırımlarını da eklemek zorundalar. Son bir araştırma, durumun farkında olan küresel şirketlerdeki yöneticilerin akıllı teknolojileri dijital dönüşümde anahtar olarak gördüğünü ortaya koydu.

Kurumsal yazılım şirketi SAP’nin sektörel analiz ve araştırma şirketi Forrester Consulting’e yaptırdığı araştırmaya göre; küresel şirketlerin yüzde 93’ünden fazlası inovatif “akıllı” teknolojilerin kurumsal ve ulusal dijital dönüşümde anahtar rol oynadığı kanısında.

Dijital dönüşüm sürecini halihazırda aktif bir şekilde sürdüren ve Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI), blockchain, artırılmış ya da sanal gerçeklik gibi en az iki inovasyon teknolojisini süreçlerine entegre etmiş olan 740’tan fazla katılımcının yer aldığı araştırma, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için inovasyon teknolojilerine öncelik verdiklerini gösteriyor. Küresel şirketlerin yüzde 92’si Nesnelerin İnterneti’ni, yüzde 78’i yapay zekayı, yüzde 77’si makine öğrenimini, yüzde 70’i artırılmış gerçekliği/sanal gerçekliği, yüzde 68’i ise blockchain gibi teknolojileri entegre ederek veya bunlara yatırımı artırarak dijital dönüşümü sürdürüyor.

İş modelleri kökten değişiyor

İşletmeler, dijital dönüşüm sürecinde; mevcut sistemleri optimize etmeye, yeni inovatif süreçleri yaygınlaştırmaya ve gelirlerini artırmak/korumak amacıyla  akıllı sistemlerin omurgasını oluşturduğu yeni iş modelleri geliştirmeye odaklanıyor. Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 92’si tüm akıllı teknolojiler ve iş süreçlerinden elde edilen verilerin toplandığı platformlara ve Büyük Veri analizine büyük ilgi gösteriyor.

Sektörler kendi dijital olgunluk seviyelerine ve kurumsal hedeflerine göre farklı önceliklere odaklanıyorlar. Örneğin talebe bağlı olarak aralıklı/düzensiz üretim yapan işletmeler, öngörüye dayalı akıllı sistemleri uygulamaya veya genişletmeye öncelik veriyor. Buna karşılık, perakendeciler ürün çeşitliliği kararlarını verirken, özellikle Büyük Veri ve öngörüye dayalı analitiğe odaklanıyor. Enerji, su ve gaz dağıtım şirketleri (kamu hizmeti sağlayan şirketler) ise yöneticilerin kapasiteyi ya da verimlilik oranlarını gerçek-zamanlı görebilmesi için dijital toplantı odasını (digital boardroom) tercih ediyorlar.

Araştırmaya katılan küresel şirketlerin yöneticilerine göre; dijital dönüşümü hızlandırmak için insanları, süreçleri, verileri ve teknolojileri birbirine bağlayan, daha az emekle daha çok iş yapabilen, müşteriyi daha iyi anlayan ve onun ihtiyaçlarına daha iyi ve hızlı cevap verebilen, bu yolla yeni gelir kalemleri yaratabilen işletmeler, “akıllı” işletmeler olarak anılmayı hak ediyor