Güvenlik kaygıları EMEA bölgesinde hibrit buluta geçişi frenliyor

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketler, diğer bölgelerde de görüldüğü gibi, hibrit bulutu ideal BT modeli olarak tanımlıyor.

Güvenlik kaygıları EMEA bölgesinde hibrit buluta geçişi frenliyor

Farklı ihtiyaç kalemleri için farklı bulut servislerinin entegre şekilde bir arada kullanılması şeklinde kısaca özetlenebilecek olan hibrit bulut çözümleri, sağladığı pek çok avantaj nedeniyle şirketler tarafından her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Ancak benzer yorumu Türkiye’yi de kapsayan EMEA bölgesinde çalışan şirketler için söylemek henüz mümkün değil.

24 ülkeden BT konusunda karar verme yetkisine sahip 2 bin 650 kişiyle yapılan Nutanix Kurumsal Bulut Endeksi 2019 araştırmasına göre; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketler, diğer bölgelerde de görüldüğü gibi, hibrit bulutu ideal BT modeli olarak tanımlıyor. Bu şirketlerin yüzde 85’i de 5 yıl içinde hibrit buluta geçmeyi planlıyor. Ancak uygulamaları kısmen de olsa veri merkezlerinden dışarı taşımayı ve diğer sistemlerle entegrasyonu gerektiren bu geçişin, beklendiği kadar kolay olmayacağı ve daha uzun zaman alabileceği de anlaşılıyor.

Ankete katılan şirketler, 2024 yılına gelindiğinde bölgede hibrit bulut kullanımının bugün yüzde 12 seviyesinden, yüzde 53’e çıkacağı konusunda hemfikirler. Ancak hibrit bulutun “açık” kısmına karşı şüpheli yaklaşım da dikkat çekiyor. EMEA bölgesi şirketlerinin yüzde 60’ı açık bulutun en büyük zorluğunun güvenlik olduğunu düşünüyor. EMEA bölgesinde, açık bulutun “tüm” ihtiyaçlarını karşıladığını düşünen şirket sayısı ise diğer bölgelere göre daha az.

Nutanix Kurumsal Bulut Endeksi araştırmasında kurumların mevcut iş uygulamalarını nerede çalıştırdığı ve yakın gelecekte nerede çalıştırmayı planladıkları sorgulanmış. EMEA raporunda yer alan önemli bulgulardan bazıları şöyle:

  • EMEA bölgesindeki şirketlerin 2018’de planlarına aldıkları, geleneksel veri merkezlerinden hibrit buluta geçme hedefleri henüz gerçekleşmekten uzak. 2019’da artması beklenen hibrit bulut kullanımı, beklentilerin aksine yüzde 5 azalmış.
  • EMEA’da önümüzdeki beş yılda hibrit bulut kullanımını önemli ölçüde artıracak planlar yapılıyor. EMEA bölgesinde bugün yüzde 12 olan hibrit bulut kullanımının, 2024’te yüzde 53’e çıkacağı belirtiliyor.
  • EMEA şirketleri yönetilen veya dahili bir özel bulutun hibrit bulut ortamının parçası olarak kullanma fikrine Amerika ve Asya Pasifik Japonya bölgesindeki şirketlere kıyasla daha soğuk bakıyor.
  • EMEA bölgesindeki şirketler veri güvenliğini çelişkili bir şekilde, açık bulutun hem en büyük faydası hem de en büyük zorluğu olarak görüyor. Bölge şirketlerinin yüzde 60’ı açık bulutun en önemli zorluğunun güvenlik olduğunu dile getiriyor.
  • Tüm bölgelerde bulut bilişimin geleceğine en büyük etkinin bulutlar arasındaki güvenlik olduğu düşünülüyor. Amerikan şirketlerinin yüzde 42’si uygulama taşınabilirliğini, bulut bilişimle ilgili kararlarını en çok etkileyen unsur olarak görüyor. EMEA bölgesinde ise bu oran yüzde 36.