Teknoloji CEO'ları da dijital dönüşüme odaklanmakta zorlanıyor

Araştırmadan görülen o ki, katılımcı CEO'lar personel kadrosunun yönetilmesi konusunda asıl işi ve yönlendirmeyi İK yöneticilerinden bekliyor.

Teknoloji CEO'ları da dijital dönüşüme odaklanmakta zorlanıyor

Şirketler ve kamu kurumlarından başlayarak topluma yayılan dijital dönüşüm sürecinin hiç de arzu edildiği hızda ilerlemediği yorumlarına sıkça rastlanıyor. Üstelik bu durum dijital teknolojilerin üretildiği, patent zengini ülkelerdeki sektörlerde dahi böyle. 

Yapılan araştırmalar bizzat teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde dijital dönüşüme hazırlık amaçlı strateji ve eğitim programlarının oldukça geri planda kalmış olduğunu gösteriyor.

Küresel çaptaki şirket ve sektörlerin yönetim performanslarını mercek altına alan KPMG Küresel CEO Outlook 2019 araştırmasına göre teknoloji şirketi CEO'larının sadece yüzde 42'si önümüzdeki üç yılda çalışanlarının en az yarısına yeniden dijital dönüşüm odaklı eğitim verdirmeyi planlıyor. Bu hiç iyi bir haber değil! Zira Dünya Ekonomik Forumu'nun The Future of Jobs 2018 raporuna göre 2022'de dünyadaki iş gücünün yüzde 54'ü yeni teknolojilere adapte olabilmek adına yeniden eğitilmek zorunda.

CEO Outlook araştırmasına katılan teknoloji CEO'larının yüzde 58'i, dijital dönüşüm odaklı mesleki eğitimlere yeterli kaynak ve enerji ayrılmasa bile işe yeni bir personel alırken onlardan “şirketin büyüme hedeflerini tutturmayı” bekleyeceklerini söylüyor.

Araştırmadan görülen o ki, katılımcı CEO'lar personel kadrosunun yönetilmesi konusunda asıl işi ve yönlendirmeyi İK yöneticilerinden bekliyor. Teknoloji şirketi CEO’ları, İK yöneticilerinin sahip olması gereken dijital dönüşüm odaklı beş yeteneği ise şöyle sıralamış:

  • İK'nın işe alımdan emekliliğe kadar ki süreçte dijital süreçleri benimseyip uygulaması,
  • Şirket içinde dijital odaklı kültür ve zihniyet değişimini sağlamaya yönelik  davranış ve iletişim modelleri geliştirip uygulaması,
  • Yetenek avı yarışında daha girişken ve başarılı olması,
  • Geleceğin iş gücünü öngörme ve yaratma,
  • Farklı nesillere mensup, farklı anlayış ve yeteneklere sahip bir çalışan kadrosunda dijital odaklı olarak azami verimin alınması.

KPMG raporunda teknolojinin dönüştürücü etkisinin her geçen gün çok daha yoğun şekilde kendini gösterdiği, İK yöneticilerinin dijital dönüşüm odaklı olarak yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor. Buna göre dijital odaklı bir İK  yönetimi, C-düzeydeki yöneticilerden başlayarak iş gücünün teknoloji ve ihtiyaçlar ışığında şekillenmesine öncülük etmek zorunda. Bu süreçte de elbette CEO desteğiyle yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerle mevcut iş gücünün entegrasyonu konusuna özellikle ağırlık vermeli.