Veri ihlalleri ciddi müşteri kaybına yol açıyor

ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bu ülkelerdeki müşterilerin en az yarısı veri ihlali yaşadıkları şirketlerden hizmet almayı ya da alışveriş yapmayı durduruyor.

Veri ihlalleri ciddi müşteri kaybına yol açıyor

İş süreçlerinde kullandıkları dijital hizmetleri dışarıdan satın alan şirketler elbette güçlü ve güncel güvenlik sistemlerine sahip servis sağlayıcıları seçmeye özen gösterir. Ancak iş bununla bitmiyor. Müşteriyle doğrudan teması gerektiren dijital işlemlerde de üst düzeyde güvenliği tesis etmek ve müşterinin dijital korsanlık risklerine karşı sorumluluğunu paylaşmak önemli. Bugün müşteriler, şirketlerle yaptıkları işlemler sırasında doğrudan ya da dolaylı olarak saldırganların hedefi olduklarında ilk olarak şirketi muhatap alıyorlar. Dolayısıyla müşterilerin şirketlerden dijital güvenlik beklentileri,yeni bir araştırmayla da teyit edildiği üzere, hızla artıyor. 

Finansal teknolojiler ve araştırma şirketi PCI Pal’ın raporunda, dünyadaki birçok tüketicinin veri güvenliği konusunda gittikçe artan oranda endişe duyduğu ve bu konudaki bilincin hızla arttığına vurgu yapılıyor. PCI Pal’ın ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bu ülkelerdeki müşterilerin en az yarısı veri ihlali yaşadıkları şirketlerden hizmet almayı ya da alışveriş yapmayı durduruyor.

Araştırmaya göre ABD'deki tüketicilerin yüzde 83'ü ve Kanada’dakilerin de yüzde 58’i, zayıf güvenlik önlemleri yüzünden müşteri bilgilerini kaptıran şirketlerden “birkaç ay boyunca” hizmet almak ya da alışveriş yapmak istemiyorlar. Birleşik Krallık ve Avustralya’da ise bu oranlar sırasıyla yüzde 44 ve 43. Veri ihlali yaşayan şirketlerden “bir daha asla” hizmet almak istemeyenlerin oranı ise, ABD’de yüzde 21, Kanada’da yüzde 20, Birleşik Krallık'ta yüzde 41, Avustralya’da ise yüzde 43 seviyesinde.

En az perakende ve seyahat sektörlerine güveniliyor

Sektör olarak bakıldığında, veri ihlali sonucu satıcıyı terk etme oranları en yüksek perakende ve seyahat sektörlerinde kaydedilmiş. Güvenlik pratikleri açısından Birleşik Krallık’taki tüketicilerin yüzde 40’ı perakende, yüzde 35’i de seyahat sektörlerini “en kötü” olarak tanımlarken; bu oranlar Avustralyalı tüketicilerde sırasıyla yüzde 50 ve 40, Kanada’da yüzde 65 ve 41, ABD’de ise yüzde 19 ve 16.4 olarak kaydedilmiş.

Bu rakamlardan da görüldüğü üzere, hangi ölçüde olursa olsun bilgilerini çaldıran şirketlerle belirli bir süre de olsa çalışmayı düşünmeyen tüketicilerin oranı oldukça yüksek ve bu durum günün sonunda o şirketler için çok ciddi gelir kaybı demek. Sadece bununla da kalmıyor, yeni müşteri kazanmaya yönelik tüm pazarlama strateji ve faaliyetleri de büyük darbe alıyor.